Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Dřevo pro Kalich – pramen L. p. 2019

Datum: sobota 8. 2. 2020
Čas: 13.30 - 14.00
Místo: Přednáškový sál 4 - Hala 4
Popis: Přednášející: Zdeněk Oravec, Cech KPT ČR
Přípravné práce pro obnovu krovu a báně na historické budově v Litoměřicích
Detaily programu:

Dřevo pro Kalich aneb jak se renovuje vyhlídková věž v Litoměřicích

1) Zimní těžba jedle bělokoré.

2) Odzrnění.

3) Vázání vorových tabulí pro máčení - v mrtvé vodě - návesní rybník v obci Zahořany.

4) Vázaní vorových tabulí pro máčení - v živé proudící vodě - řeka Labe - podjezí na levém břehu v obci České Kopisty.

Vázání vorových tabulí podle dobového provedení pro splavení po řece Labi do Litoměřic.

5) Ponoření vorových tabulí do mrtvé vody na dno rybníka + vynoření po šesti měsících.

6) Ponoření vorových tabulí do živé proudící vody třicet centimetrů pod hladinu + vynoření po třech měsících.

7) Splavení vorových tabulí po řece Labi do Litoměřic.

8) Rozvázání pramene a převoz na Litoměřické náměstí.

9) Ukázka vorových tabulí a přednášky o voroplavbě na Litoměřickém náměstí.

10) Postupné rozvalování vorových tabulí a tesání horním způsobem.

11) Převoz otesaných trámů, uskladnění v provětrávané hale.

12) Převoz vorových tabulí, máčené v mrtvé vodě - tesání na hale.

13) Celá akce se konala k příležitosti oslav 800 let města Litoměřic, včetně finanční podpory - DĚKUJEME VEDENÍ MĚSTA.