Přejít k hlavnímu obsahu

Dřevěné konstrukce střech - odborné fórum

Datum: Pátek 10. 2. 2017
Čas: 10.00 - 14.00, prezence od 9.30 h
Místo: Sál č. 1, vstupní hala I
Popis: Pořadatel: ČKAIT, Odborný garant: Ing. Michal Pánek. Fórum je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnoceno 1 bodem.
Detaily programu:

Anotace

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2017 je zaměřeno zejména na novou požární normu ČSN 73 0810, její změny oproti původní normě zejména v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí, dřevostaveb a střech. Dále se fórum zabývá navrhováním dřevěných konstrukcí od aktualit v navrhování spojů, výměny a zesilování krovů, včetně novinek v oblasti navrhování dřevěných konstrukcí pozemních staveb. Zároveň budou prezentovány zajímavé dřevěné stavby.

Hlavní témata:

10:00                Zahájení - Ing. Michal Pánek

10:00 - 10:40     Požární ochrana konstrukcí střech a nová norma ČSN 73 0810 - Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

10:40 – 11:10     Nové poznatky o navrhování dřevostaveb na účinky požáru - doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. a kolektiv, FSv ČVUT v Praze, UCEEB

11:10 – 11:40     Havárie a poruchy dřevěných konstrukcí a jejich odstranění - doc. Ing. Milan Vašek, CSc., FSv ČVUT v Praze

11:40 – 12:10     Aktuální problematika navrhování spojů dřevěných konstrukcí - doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. a kolektiv, FSv ČVUT v Praze, UCEEB

12:10 – 12:40     Stavby ze dřeva na Expo - prof. Ing. Josef Chybík, CSc., VUT

12:40 – 13:10     Dřevěné mosty a lávky - Ing. Roman Fojtík, Ph.D., VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí

13:10 – 13:40     Dřevěné konstrukce obytných domů - Akad. arch. Aleš Brotánek, AB atelier