Přejít k hlavnímu obsahu
panorama

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů slaví 25 let

7.1.2020

Slavíme 30 let svobody, slavíme vesele a snad i optimisticky. Před třiceti lety začala převratná změna hospodářství. Převratně se měnila i stavební řemesla. Zpočátku organizačně. Velmi rychle se rozpadly podniky typu OSP (pro ty mladší Okresní stavební podnik) i přidružené výroby zemědělských družstev. Řada řemeslníků mohla začít podnikat. Některým, jak říkají, ani nic jiného než podnikání  nezbývalo. Dnes k tomu dodávají „Zaplať Pán Bůh“.

Za organizačními změnami následovaly velmi rychle i technické změny. Během pár let se naše střechy začaly dělat ze stejných materiálů jako na Západě, začaly se používat stejné, moderní technologie.

Co jsme těm na Západě záviděli, bylo vybavení. Heslo „Máme holé ruce“ bylo výstižné nejen na Národní třídě, ale prakticky u všech klempířů, pokrývačů a tesařů. Mít velkou rozbrusku, byl poklad, vlastnit Beckra skoro zázrak. Dnes po čtvrt století je to samozřejmě jiné. Západ jsme dohnali.

A co jsme ještě kolegům, zejména německým a rakouským, záviděli, byly Cechy. Doba po revoluci byla krásná, ale i tak trochu divoká. A řešení jsme viděli za pohraničními horami. Cech znamenal:

  • Práci na stavbách jen pod vedením Mistrů (řemeslník atestovaný Cechem)
  • Jasné technologické předpisy vydané Cechem a uznávané nejen řemeslníky, ale také projektanty, investory a v těch horších případech i soudci.
  • Podpora učňovského školství. Učni se učí většinu roku na stavbách u firem sdružených v Cechu a jen krátké zimní období tráví ve škole.
  • Čilý společenský život, svým způsobem otupující bezohlednou konkurenci

A tak není divu, že pár let po revoluci, přesně 5. září 1995 byl založen Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Na Zvíkově se sešlo několik desítek řemeslníků a zvolilo své první představenstvo a prvního cechmistra, Zdeňka Švarce z firmy FAS Maniny.

Bez pomoci výrobců střešních krytin a ostatních materiálů pro střechy by měl Cech život těžký. V počátcích byl hlavním pomocníkem Bramac, v posledních letech dominuje pomoc Tondachu. Nebylo by spravedlivé, nepoděkovat i ostatním. Všichni výrobci přinášející na trh kvalitní materiály se v minulosti či současnosti podílely na cechovní činnosti. Rovněž dvě velká sdružení obchodníků se střešními materiály (skupina DEK a Střecha speciál) Cechu pomáhají.

Dvacet pět let uteklo jako voda. Cech zmohutněl, máme 168 řádných členů, 14 privilegovaných členů (výrobců materiálů pro střechy), 22 čestných členů (osobnosti z oboru střech) a řadu zvláštních členů – odborných škol. Máme již třetího cechmistra. Po Zdeňku Švarcovi převzal štafetu Jiří Vrňata a nyní již třetím rokem předsedá Cechu Ivan Dvořák. Cech má Stanovy, stálou kancelář a pevnou regionální strukturu.

Dvacet pět let se Cech snaží naplnit výše uvedené aktivity, které pomohou řemeslníkům po stránce odborné, společenské i férové konkurence. Práce často připomíná boj s mnohohlavou saní, ale při pohledu zpět, se přeci jen dost věcí podařilo.

 

Oblast technická

Jednoznačný úspěch. CKPT zřídil Řemeslnou radu, která odvedla a dál odvádí obrovský kus práce. Pět let po svém vzniku vydal Cech první publikaci Pravidla pro navrhování a provádění střech. Dnes už nevím proč, ale obálka knihy byla modrá. S modrou obálkou vyšla i další publikace Základní pravidla pro klempířské práce. Fenomén byl na světě. Další knihy již nemohly mít jiné než modré obálky a i teď po letech, kdy vyšlo nové vydání Pravidel, je samozřejmě opět modré. Modré knihy jsou teorie, praxi představují Inspektoři řemesel. Po krátkém čase si vydobyli u odborné i laické veřejnosti respekt. Technická konference pořádaná Řemeslnou radou Cechu koncem listopadu na pražském Jarově přiláká každoročně více než 100 posluchačů. A nejsou to jen pokrývači z celé republiky, můžeme tam zahlédnout tváře novinářů i vysokoškolských učitelů.

 

Oblast společenská

Rovněž spokojenost. Konkurenční boj je opravdu většinou korektní. Řemeslníci se mezi sebou dost znají, často si pomáhají. A slavit umíme taky.

 

Oblast mistrovských zkoušek

Obrovské úsilí a úspěch zatím jen na obzoru. Mistrovské zkoušky a vázané živnosti, tak vidí Cech záruku kvality práce. Politici to tak většinou nevidí. Podařilo se prosadit zákon č.179/2006 Sb. o dalším profesním vzdělávání. S ohledem na krachující učňovské školství je to výrazný úspěch. Mistrovské zkoušky, po letech pilné práce, byly již připraveny. Mezi prvními řemesly vybranými pro pilotní projekt byl i tesař. Přes úsilí Cechů, Hospodářské komory i ministerstva průmyslu se však ministerstvu školství podařilo projekt mistrovských zkoušek zabrzdit. A všichni doufáme, že se jim ho nepodaří zdeformovat. Je totiž vidět snaha na úkor řemeslných dovedností prosadit zkoušku složenou hlavně z povídání.

 

Oblast učňovského školství   

Zatím zklamání. Této části věnoval Cech největší úsilí. Naši privilegovaní členové přispěly do podpory učňovského školství statisíci korunami. Devastaci učňovského školství organizovaného snad všemi vládami, které byly u moci, se však zabránit nepodařilo. Účast na výstavách, pořádání soutěží, medailová umístění na Mistrovství světa mladých řemeslníků či každoroční pasování učňů v Telči jsou jen slabým zadostiučiněním za všechnu tu snahu.

 

Ing. Jakub Nepraš

člen představenstva Cechu KPT

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů slaví 25 let