Přejít k hlavnímu obsahu

24. ročník konference Izolace proběhne ve čtvrtek 9. 2. 2023

31.10.2022

Konference Izolace si už dávno vydobyla pevnou pozici mezi vzdělávacími a osvětovými aktivitami, které se věnují plášťům budov. S nápadem, jak využít své zkušenosti s izolacemi a uspořádat odbornou akci, přišla před téměř čtvrt stoletím expertní a projektová kancelář A.W.A.L., s.r.o. Od té doby konferenci pořádá pravidelně, vždy v termínu zkraje roku.

Zájem návštěvníků o související problematiku se postupně promítl do rozšíření projednávaných témat, která dnes zahrnují vše, co souvisí s plášti budov. Monotématický název Izolace je tak už jen nostalgickou připomínkou prvotního impulsu k založení této uznávané tradice.

Pro současné dění je charakteristická snaha po nezávislosti a soběstačnosti ve všech oblastech života, domovy nevyjímaje. Téma připravovaného 24. ročníku konference Izolace 2023 proto zní:

Soběstačnost díky střechám

Střechy mají z tohoto pohledu velký potenciál, zatím málo využívaný. Protože je ale střecha složitou sofistikovanou konstrukcí, musí veškeré realizace s ní související akceptovat její nároky. Proto bude na konferenci na fotovoltaiku, zelené střechy či ostatní možné využití nahlíženo jinou optikou než obvykle, a to z hlediska nároků střech. Konference si klade za cíl ukázat efektivní řešení a varovat před možnými pochybeními.

Konference Izolace 2023 proběhne 9. února 2023 v areálu PVA EXPO v Letňanech jako součást veletrhu Střechy Praha.

Bližší informace najdete na www.izolace.cz.

Přípravy na 24. konferenci Izolace 2023